Indvielse af blafferstoppested på Næstved Gymnasium


Mandag den 13. maj 2019 indviede Blaffernationen i samarbejde med Næstved Gymnasium og Næstved Kommune i form af 17.4-udvalget (landdistriktsudvalget) Danmarks første officielle blafferstoppested på et uddannelsessted. Formålet er at udvide paletten af mobilitetsformer for elever på vej til Gymnasiet samt generelt at forbedre fremkommeligheden i tyndere befolkede områder. Ida og Emilie fra 17.4-udvalget, som også går på Næstved Gymnasium, klippede snoren og indviede officielt det nye blafferstoppested efter at både Thor Themte (Formand for 17.4-udvalget) og Carsten Theede fra Blaffernationen havde holdt korte indvielsestaler. Om aftnen blev der afholdt et seminar om fremtidens bæredygtige mobilitet og deletransport i samarbejde med MOVIA.

Det er helt nyt, at vi har lavet et partnerskab med en uddannelsesinstitution, men det er langt fra sidste gang. Ifølge ny rapport fra EVA – Danmarks Evalueringsinstitut kan en lang transporttid til uddannelsesstedet påvirke elevernes eller de studerendes frafaldsrate negativt. Derudover er busruter dyre at opretholde i landdistrikter, da de ofte kører tomme rundt. Blafferstoppesteder skal ikke ses som en spareøvelse men som et supplement til andre transportformer.

Tilmed er der mellem 1,05-1,69 person i gennemsnit pr bil ifølge transportvaneundersøgelse fra DTU Transport. Vi har desuden lavet et lettere uofficielt eksperiment med blafferi i landområder (Odsherred Kommune), som viste at i 50 % af liftsne kendte blafferen og blafferbilisten hinanden. Bilerne kører alligevel og et blafferstoppested kunne anspore flere til både at køre til og fra skole sammen i bil. Både spontant og organiseret. Tilmed kunne det nedbringe trængslen på sigt, hvis elever (når de bliver 18 og får egen bil eller låner forældrenes) lader den stå og stiller sig ud til vejen. I landdistrikter er der ofte én vej til byen, hvor gymnasiet ligger og næsten alle biler skal derind. Vi mener dette samarbejde har et enormt potentiale og vi glæder os til at arbejde videre med det i samarbejde med kommunen, gymnasiet og ikke mindst eleverne og bilisterne. Se mere om arbejdet med at etablere officielle blafferstoppesteder i hele landet her.

Planen er, at vi i efteråret laver forskellige kampagner og projekter for at udbrede blafferpraksissen til og fra gymnasiet i Næstved og gymnasier generelt. Det kræver afmystificering, oplysning og en masse gode ambassadører. Overordnet set er formålet også at udbrede en mere bæredygtig mobilitet og grøn transport generelt på landsplan samt selvfølgelig at styrke tilliden i landet ved spontant at køre sammen.

Se Næstved Gymnasiums billedereportage fra indvielsen

Forud for indvielsen af blafferstoppestedet blaffede Carsten fra Blaffernationen med Thor Themte fra Landdistriktsudvalget fra Thors bopæl ved Glumsø og ind til Næstved Centrum. Her fik de et skønt lift af en meget blafferbegejstret Lone. Se et TV-indslag fra TV2 Øst om turen og indvielsen her og flere billeder fra dagen under klippet:

 

 

,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *