English below

I anledningen af, at der kommer 2 blafferstoppesteder på Roskilde Festival, fejrer vi det ved at lære folk at bruge tomlen i et alternativt format i warm up-dagene. De 2 nye blafferstoppesteder er placeret ved hhv Drop off i East og i West, så man kan bruge dem til at blaffe hjem fra festivalen i stedet for at ringe til mor eller far.

Vi låner og genbruger det finske koncept Urban Hitchhiking, som ikke handler om at blaffe noget bestemt sted hen. Det handler mere om samtalen med et fremmede menneske og om, hvordan vi er på vej. Vi stikker tomlen ud på campingområdet og går en tur sammen med dem, der gider at følges med os, have os på slæb eller strolle med. Kom og join os og hør mere om Blaffernationens arbejde med at få 2 officielle blafferstoppesteder op på dette års Roskilde Festival, og hvordan du kan blaffe hjem fra festivalen og spare CO2 og fortsætte eventyret og følelsen af orange.

Om Urban Hitchhiking:
Når man blaffer almindeligt, så stikker man tomlen ud i vejkanten og kommer op med random søde mennesker, får en god snak og kommer frem til ens destination. I dette format på festivalens campingområde, tager vi blafferbilen og destinationen ud af ligningen og bruger gåturen, anledningen og samtalen som udgangspunkt i stedet. Blafferi handler om menneskemøder, eventyr og gode samtaler, og det kan man ligeså godt få ved at slentre rundt med andre gode festivalgængere på campingområdet på Roskilde Festival.

Kom og prøv at ’blaffe’ rundt med os. Vi holder et kort oplæg, snakker om at blaffe og om at blaffe på festival. Dernæst lidt om samtalestartere og så skriver vi indbydende skilte, som skal få folk til at få lyst til at slentre rundt med os på festivalpladsen og føre en krøllet samtale om stort og småt.

Hvor og hvornår
Mød os ved træbogstaverne i Dream City kl 12.00 tirsdag middag. Kend os på bunkerne af pap. Tilmeld dig facebookbegivenheden og få løbende nyt om eventet og blafferstoppestederne.

I 2018 lavede vi også et samarbejde, hvor vi lavede reportager og film om at blaffe til Roskilde Festival forskellige steder fra i Danmark. Se mere her

Se mere om konceptet Urban Hitchhiking her

Se mere om et forsøgsprojekt om dialog og samtaler Blaffernationen lavede med Roskilde Festival Højskole, hvor Urban Hitchhiking også blev brugt.

I samarbejde med de gode folk fra Roskilde Festival har vi fundet passende locations ved hhv Drop off-området ved Indgang Øst og West, så man vandrer bare derud og finder blafferstoppestedet og stiller sig med tomlen ude.

URBAN HITCHHIKING AT ROSKILDE FESTIVAL

Hitchhike around the campsite with us and have a good chat with a fellow festival-goer.

On the occasion of hitchhiking stops coming up at Roskilde Festival, we’re celebrating by teaching people how to use the thumb as a means of transportation in a bit unusual manner. The 2 new hitchhiking stops are located at Drop off in East and in West.

We borrow and reuse the Finnish concept of Urban Hitchhiking, which is not about hitchhiking anywhere in particular. It’s more about the conversation with a stranger and how we are on our way. We’ll raise our thumbs at the campsite and go for a walk with those who bother to follow us or wants stroll with us. Come and join us and learn more about Blaffernationens work with getting up 2 official hitchhiking stops at this year’s Roskilde Festival, and get knowledge and skills on how to hitchhike home from the festival and save CO2 and continue the adventure and the feeling of orange.

About Urban Hitchhiking:

Hitchhiking in general means raising your thumb at the side of the road and hitching lifts with random strangers, having a good chat and arriving at your destination. In this format at the festival campground, we take the car and destination out of the equation and use the walk, the occasion and the conversation as a starting point instead. Hitchhiking is all about meeting random strangers, embark on adventures and good conversation, and you might as well get that by strolling around with other good festival goers on the Roskilde Festival camping area.

Come and try ‘hitchhiking’ around with us. We’ll initiate a conversation about hitchhiking and hitchhiking to festivals. Then a bit about conversation starters and then we’ll write appealing cardboard signs to make people want to stroll around the campsite with us and have a curly conversation about big and small things.

Meet us at the wooden sculptural letters (‘DREAM CITY’) on the hill at Dream City at 12 noon on Tuesday. Know us by the piles of cardboard. Join the FB-event here. Hope to see you.

Se a former project about HH to Roskilde Festival 2018

The Origin of Urban Hitchhiking: https://www.hamhelsinki.fi/en/exhibition/urban-hitchhiking/

A test project from Blaffernationen with Roskilde Festival Højskole with Urban Hitchhiking: https://www.blaffernationen.dk/dialogformater-og-samtaler/

About Blaffernationen:

Blaffernationen works with green transition, climate-friendly travel and more sustainable transport by inspiring trustful behaviour and CO2-savings through spontaneous carpooling. We help municipalities, villages, festivals and other event organizers in Denmark to establish and launch official hitchhiking stops (‘blafferstoppesteder’) together with local citizens and partners. We also organize events, lectures and climate-friendly study tours in Denmark, using hitchhiking as a central tool and mindset.