Kalder alle på Hornsherred og i Frederiksund Kommune: Fælles workshop om spontan samkørsel via blafferstoppesteder


Der kommer officielle blafferstoppesteder og blafferbænke op på Hornsherred og i Frederiksund Kommune, men hvor, hvordan, hvorfor og i fællesskab med hvem?

Det skal vi snakke om på workshoppen i Sognegården i Skibby den 3. november fra 19.00-21.15, så tag din ven eller nabo under armen. Arrangementet er gratis og åbent for alle i Frederiksund Kommune og folk med interesse i Hornsherred.

Vi håber I har lyst til at være med.

INDHOLD PÅ WORKSHOPPEN:

Carsten Theede fra Blaffernationen er facilitator og på workshoppen skal vi i fællesskab kortlægge potentielle ruter, bevægelsesmønstre og behov lokalt. Carsten vil indledningsvis holde et inspirationsoplæg med nedslag fra sine 18 år i Vejkantsdanmark med tommeleventyr fra alle afkroge af Danmark kombineret med erfaringer og gode historier fra samarbejderne med andre kommuner. Han har tilmed blaffet 3 måneder på arbejde i et forsøg, som lykkedes over al forventning. Det vil han også dele tips, tricks og fortællinger fra. Blafferi kan man både bruge som rejse- og turismeform, men også til andre aktiviteter – både fritid og arbejde. Tomlen kan skabe møder mellem fremmede eller bekendtskaber lokalt, og vi tror, at der er masser af potentialer her på Hornsherred og i Frederikssund Kommune.

Vi har ligeledes fået en aftale med FGU i Skibby, hvor elever vil hjælpe os med at bygge en lokal blafferbænk. På workshoppen samler vi designforslag ind med ønsker til udseende og funktion, som videregives til FGU, som så bygger bænke, som kan komme op sammen med de officielle blafferstoppesteder.

Slutteligt vil vi snakke udrulning og ibrugtagelse, og hvordan vi får både lokale og turister til at køre sammen og hvordan vi får udbredt initiativet og muligheden for at køre spontant sammen og på den måde skabe fællesskab og tillid lokalt samt sparet kloden for unødig CO2.

Find mere info på projektsiden eller på
facebookbegivenheden for workshoppen. 

FORPLEJNING:

Vi har sørget for cookies, kaffe og sodavand fra god lokal økoleverandør.

TILMELDING:

Mail: carsten@blaffernationen.dk

(Hvis I vil være mere aktivt med i projektet, så skriv det også gerne)

TIDSPLAN:
  • Workshop: primo november 2022
  • Bygning af bænke og opsætning af officielle blafferstoppesteder: ultimo nov/primo dec 2022
  • Julekampagne og miniindvielse af officielle blafferstoppesteder: dec 2022
  • Forårsindvielsesevent med lancering af Hornsherreds egne blafferbænke: marts 2023
BAGGRUND:

Der er 1,31 person pr bil i Danmark og endda 1,05 på vej til arbejde. Fra 2010 til 2019 steg antallet af biler fra 2 mio til 2,85 mio, så derfor er der 5 mio tomme bilsæder hver dag på de danske veje, Der er trængsel på befærdede strækninger om morgenen og om eftermiddagen, og kø og dermed spildtid koster samfundet 45 milliarder kr. årligt. Og hvor møder man lige sin nabo og får en god snak og løst og fast? Tilmed står transportsektoren for 35% af Danmarks samlede CO2-udledning. Der er både en brændende platform og et brændende potentiale. Vi må gøre noget.

Den spontane samkørsel – blafferi – er én af flere klimavenlige løsninger, og Blaffernationen har i samarbejde med lokale borgere, partnere og landsbyer gennem de sidste mange år eksperimenteret med at fremme en mere klimavenlig form for rejser og transport. Formålet er at skabe mere fællesskab og hjælpsomhed lokalt og tillid generelt mellem folk ved at køre spontant sammen og dermed fylde bilerne op. Det har resulteret i, at der er kommet officielle blafferstoppesteder og anden infrastruktur for spontan samkørsel (blafferi) op i både Næstved, Roskilde, Skanderborg og Københavns Kommune.

Projektet er et samarbejde mellem Blaffernationen, Frederiksund Kommune og Movia.

De bedste blafferhilsner og på vegne af partnerne

Carsten Theede, stifter af Blaffernationen, 22546356 / carsten@blaffernationen.dk


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *