5 blafferbænke oppe i Næstved Kommune

BLAFFERSTOPPESTEDER og BLAFFERBÆNKE oppe 

Alle forslag fra borgere og lokalpolitikere til placeringer blevet samlet sammen og vi har været rundt og besigtiget dem. Der er blevet søgt om tilladelser og vi har fået de fleste igennem og de sidste falder på plads meget snart. Tusind tak til alle der har været inde og hjulpet med at finde de bedste steder at sætte blafferstoppestederne op og været med i processen generelt. Vi har vurderet alle mulighederne og har udvalgt de 10 bedste steder. Den 29. september 2021 indviede vi de første 5 og de næste 5 kommer op inden jul 2021. 
Næstved Sociale Virksomhed, NSV har bygget de blafferbænke, som er designet af de vildt seje unge fra ungdomshuset JB10 i Næstved.
Baggrund for projektet er, at Blaffernationen er i gang med et udviklingsprojekt sammen med Næstved Kommune om at forbedre mobiliteteten, særligt for de unge fra oplandet, ved at etablere officielle blafferstoppesteder. Det første er allerede kommet op på Næstved Gymnasium, som du kan se mere om på videoen til højre.
I projektet har vi afholdt tre forskellige workshops, hvor vi har fortalt om projektet og indsamlet forslag til placeringer for de kommende blafferstoppested og debatteret udfordringer og muligheder ved rejse- og transportformen. Tomlen kan forhåbentlig bruges som rejse- og transportmiddel, som et bæredygtigt supplement til de andre mobilitetsformer på landet.
Tak for støtten til MOVIA og Region Sjælland, som projektet er finansieret af.

Se indslag i TV2 Øst om at blafferbænkene er kommet op:
Her er placeringerne for de første 5 bænke og de resterende kommer op inden for de næste par måneder:
Her på siden kan I løbende finde info om projektet. Vi har indviet 5 bænke, og de sidste 5 kommer snart. Herover er der et kort over de første. Derudover kommer der flere udbredelsesevents, så hold øje med siden her. Skriv til os, hvis du har spørgsmål eller vil være med.

Gitte fra Næstved blaffer på Guadalupe

Vi har fået endnu en dejlig historie fra en af Næstveds egne. Gitte, der til daglig arbejder i Næstved Kommune, har...

Charlotte Roest slår til igen

Knap to uger efter sin første blaffertur slår byrådsmedlem Charlotte Roest til igen. Tak for historien og tak til Thomas Stampe...

Blaffernationen på Researchtur

Blaffernationen har været på Research-tur i Sønderjylland og Nordtyskland for at undersøge hvordan andre er gået til opgaven med at etablere...

Charlotte Roest fra Landdistriktsudvalget

Landdistriktsudvalget i Næstved Kommune arbejder i år med mobilitet på landet og etablering af blafferstoppesteder som en mulig løsning. Charlotte Roest...

Indvielse af blafferstoppested på Næstved Gymnasium

Mandag den 13. maj 2019 indviede Blaffernationen i samarbejde med Næstved Gymnasium og Næstved Kommune i form af 17.4-udvalget (landdistriktsudvalget) Danmarks...

PARTNERE & SPONSORER

Projektet er et samarbejde mellem Næstved Kommune og Blaffernationen og er støttet af Movia og Region Sjælland via puljen ‘Kollektiv mobilitet uden for de større byer’.