PROJEKTER, KAMPAGNER & PARTNERSKABER

med fx kommuner, regioner, landsbyer, folke- og frie skoler, ungdomsuddannelser, trafik- og transportselskaber, virksomheder, kulturinstitutioner, festivaler, nationalparker, destinationsforeninger og andre turist- og naturseværdigheder.

Blaffernationen arbejder for en bæredygtig, klimavenlig og tillidsfuld verden

Vi arbejder for at styrke forundringsparatheden og sammenhængskraften i Danmark via møder og samtaler mellem fremmede. Vi vil styrke eventyrlysten og evnen til at navigere i kaos ved at være på vej i livet med et nysgerrigt mindset. Vi arbejder kreativt, eksplorativt og refleksivt med den grønne omstilling inden for især transporten og turismen. Helt overordnet vil vi øge ressourcebevidstheden via et fokus på cirkulær økonomi, grøn innovation og CO2-reducerende adfærdsændringer. Det gør vi blandt andet gennem nedenstående projekter og via etablering af blafferstoppesteder overalt i Danmark.