I fællesskaber står vi stærkere. I Blaffernationen tænker vi ikke konkurrenter, vi tænker potentielle partnere og større impact. Jo flere partnere vi hiver om bord i projekter desto bedre resultater samt bredere forankring af resultaterne. Vi stræber efter hele tiden at være åbne og evigt tvivlende og inddrage så mange som muligt i projekterne, så vi lærer mest muligt hele tiden. Fx ift. etablering af officielle blaffertavler i København samarbejder vi med både Københavns Kommunes teknik og miljforvaltning (jurister, vejændringskonsulenter og skilteproducenter, projektledere), Vejdirektoratet, Politiet og lokale festivaler.
En lærende og innovativ organisation er en åben og inddragende organisation. Det tror vi på. Nogle gange er det en omvej, men resultatet er oftest bedre på sigt.