Vi forsøger konstant at gå nye veje for at skabe en bæredygtig fremtid. Vi mener, der er et kæmpe potentiale i at fylde bilerne mere op, da de kører halvtomme rundt derude. Det gør vi ved at forsøge at finde nye løsninger på den udfordring. Hvordan kan vi lave en holdningsændring og adfærdsændring, så vi fylder bilerne noget mere op og hvordan kan vi arbejde innovativt for at skabe den rette infrastruktur, som faciliterer det?
Vi arbejder målrettet med at skabe de bedste rammer for at blaffere og blafferbilister kan mødes fx via blafferstoppestederne, men kan de komme andre steder end de nu tilladte? Kan de komme op i Nationalparker og forlystelsesparker? Ved museer eller naturdestinationer eller campingpladser, som i sig selv ville nudge til refleksion om ens bæredygtige transportvaner? Eller måske ved virksomheder, som kunne skabe fællesskab og forbindelser mellem medarbejder, hvis de kører sammen og ikke mindst eventyrlyst på en grå arbejdsdag? Tilmed kunne det også italesætte det mindre behov for parkeringspladser på virksomhedens matrikel, hvis flere medarbejdere benyttede samkørsel eller andre former for kollektiv transport? Og hvad med i buslommer og på nedkørselsramper? Kunne vi få tilladelse til at opsætte vejafmærkning og blafferstoppesteder? Netop nu er det ulovligt at placere en officiel blafferstoppestedsvejtavle her, selvom de fleste blaffere bruger disse steder til at blaffe fra og med ligeså godt resultat.