Vi forsøger konstant at gå nye veje for at skabe en bæredygtig fremtid. Vi mener, der er et kæmpe potentiale i at fylde bilerne mere op, da de kører halvtomme rundt derude. Det gør vi ved at forsøge at finde nye løsninger på den udfordring. Tilmed når busser i landdistrikter kører næsten tomme rundt, mens bilerne suser forbi med plads. Hvordan kan vi lave en holdningsændring ift. at fylde bilerne noget mere op og arbejde innovativt for at skabe den rette infrastruktur til det.