Godt humør og netværker. Skabte rummelige rammer og adgang til kommuner og andet forvaltningsværk. Blikket for samarbejdspartnere og koblinger på tværs.