Der er kø og trængsel i ind- og udfaldsveje til vores større byer. Der sidder stadig kun én person i dem. Hvordan kan vi gentænke måden at bevæge os på både i byerne men også i landdistrikterne. Busruter nedlægges og de busser, der kører kører nærmest tomme rundt med få afgange. Kan vi gentænke måden vi kører sammen på i landsbyer i tyndt befolkede områder? Vi kæmper for at skabe forbindelser mellem mennesker og nedbryde fordomme. Byer og lokalsamfund skal bindes bedre sammen, og det gør vi ved at insistere på dialogen og nysgerrigheden på hinanden. Byer består af mennesker, dem vil vi forbinde på nye, sjove og uventede måder.