Københavns Borgmester Niko Grünfeld indvier Danmarks første officielle blafferstoppesteder lørdag den 9. juni 2018


På lørdag den 9. juni 2018, når Danmarks første officielle blafferstoppesteder bliver indviede i København kommer Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsborgmester Niko Grünfeld og klipper snoren. Det glæder vi os her på Blaffernationen vildt meget til og er ret stolte også.

Blaffernationen har taget initiativet til at etablere de første officielle blafferstoppesteder i Danmark og København, men samarbejdet er bredt. I perioden på over 3 år har der været et skønt samarbejde med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøafdeling ift. at skaffe alle de nødvendige tilladelser. Her har både været skiltefolk, vejændringsspecialister, konsulenter fra Byliv og ikke mindst jurister indeover. Der er blevet søgt om tiladelse fra Vejdirektoratet samt Politiet ift. udvælgelsen af stederne ud fra kriterier som 1) at bilerne skal være nede i fart, 2) der skal være til at holde ind og 3), at blafferstoppestederne skal være i flere forskellige retninger ud af byen. Politiet og Vejdirektoratet har både godkendt udformningen samt placeringer, skilte og størrelse og andet teknisk.

Fremtiden og det tekniske:
Der er blevet givet en såkaldt dispensationsgodkendelse, som indebærer, at vi har dem oppe i en testperiode på 2,5 år til november 2020, og det er standardprocedure, når der skal etableres helt nye skilte og vejafmærkning. Herefter skal de evalueres og forhåbentlig forlænges i det uendelige. Visionen er, at der på sigt bliver opsat officielle blafferstoppesteder over hele landet med formålet at om styrke den bæredygtige mobilitet i Danmark samt at skabe endnu mere tillid, nysgerrighed og ressourcebevidsthed over hele landet.

Udformning:
Der vil blive opsat afmærkede båse på minimum 10 meter, så der er plads til at holde ind for bilisterne og af sikkerhedshensyn for blafferne. Her nedenfor kan de pågældende locations ses, og der er mere om de eksakte adresser her på denne side. Dertil kommer selvfølgelig den officielle blaffertavle og forhåbentlig en stor fuldt opmalet tommeltot på vejbanen (i skrivende stadig i proces). Forhåbentlig når kommunens vejændringsfolk det til på lørdag, men ellers kommer det senere. 

Program for lørdag den 9. juni:
Arrangementet kommer til at foregå på både Folehaven og på Fisketorvet i løbet af formiddagen (9-14) og på Folehaven 84 ved den officielle indvielse mellem kl 14 og 16. Her er eventet på facebook, hvor du kan tilmelde dig og se mere løbende.

9-10: Gratis morgenmad og skilteproduktionsworkshop

Her hilser vi på hinanden får skrevet nogle gode skilte, og spiser morgenmad venligt doneret fra Lagkagehuset på Kultorvet. Alle sammen rester fra butikken fra dagen før mhp at bruge ressourcerne bedst muligt. Alle er selvfølgelig velkomne, selvom man ikke blaffer.

10-13: Alternativ test af blafferstoppestederne og samtaler for publikum

Her har vi designet en konkurrence, hvor der er forskellige destinationer, der blaffes ud til og tilbage igen. Vi har fået sponsoreret en masse godt til en Lykkepose, som vi vil uddele til bilisterne, når vi tester blafferstoppestederne. Det er som tak for alle de lift os blaffere har fået igennem tiden. Alle er velkomne til at blaffe med ud og teste, men man kan også komme og heppe og huje og vinke og møde folk til eventet. Der vil blive opsat en skærm, så der kan komme live-reportager fra blafferbilerne på vejene og beretninger fra destinationerne, som blafferne kommer ud til.

14-14.30: Velkommen og præmieoverrækkelse ved Carsten Theede, stifter af Blaffernationen og initiativtager til blafferstoppestederne.

Indledning om projektets historie og formål samt samtaleformat om deling af historier fra blafferturene og om møder mellem fremmede mennesker. Herudover storstilet præmieoverrækkelse til de 3 blafferhold, som ‘vandt’ blafferstoppestedstestkonkurrencen.

14.30-15.00: Indvielsestale fra Niko Grünfeld, Kultur- og Fritidsborgmester, Københavns Kommune

Herefter overvejer vi at købe en lille øl eller vand, så vi kan hilse på hinanden og andet godt.

____________________________
Supertak til vores mange partnere i projektet: Vejdirektoratet, Politiet og Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Tak til de mange blaffere og frivillige i projektet, som har været med i hele den 3 år lange periode og sparret og givet råd og tips, tricks til locations, udformning, til navnet, til alle de gode konstruktive og kritiske samtaler. Det har været en sand ære og fornøjelse at så mange har budt ind og hjulpet til.

Tak for støtten til Valby Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg til lanceringseventet.

Tak især til Sharing Copenhagen fra Københavns Kommune, som har været en uvurderlig partner i projektet.

Tak til vores sponsorer af indhold til Lykkeposerne: Lagkagehuset, Kaffe Bueno, BezzerWizzer, Gammel Dansk, Borgerlyst, GreenHouse Malmø og Aarhus Universitetsforlag / Tænkepauser-serien.

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *