Blafferstoppesteder får thumbs-up af Movia og Region Sjælland


Projekter går igennem

Blaffernationen har i samarbejde med henholdsvis Næstved Kommune og Roskilde Kommune søgt Movia og Region Sjællands pulje “Kollektiv Mobilitet udenfor de større byer” og d. 22. august fik vi den endelige godkendelse af de to projekter. Det betyder, at der inden slutningen af 2019 kommer blafferstoppesteder i Næstved kommune og i Roskilde kommune året efter.

Det er ikke kun den økonomiske støtte, vi er glade for, det betyder nemlig også, at der er flere og flere, der kan se potentialet ved blafferstoppestederne – og nu er de kollektive trafikselskaber også med på vognen. Målet med puljen og projekterne er at øge mobiliteten i landdistrikter, og det er lige præcis, hvad blafferstoppestederne kan. De skal ikke ses som en erstatning for den kollektive transport, men skal fungere som et supplement, så vi får endnu flere muligheder for at være mobile på en bæredygtig måde.

Processen er vigtig

Det er dog ikke nok bare at sætte et officielt skilt op for at få flere til at blaffe og til at samle blaffere op. Erfaringer fra tidligere samkørselsprojekter, såsom Gate21’s “Kør smart – Kør sammen” viser, at infrastrukturen skal understøttes af informationer og kampagner. Derfor er det vigtigt, at der er en inddragende process omkring opstillingen af blafferstoppestederne, så vi også får talt med de lokale om, hvordan de kan bruge stoppestederne, og hvilke fordele og ulemper de ser ved dem.

Vi skal have skabt en holdningsændring mod et mere tillidsfuldt og deleorienteret samfund. Det sker ikke af sig selv ved at sætte et skilt i jorden, men kræver dialog, inddragelse og forståelse.

Næste stop: Næstved

Projektet med Næstved Kommune, nærmere bestemt deres 17.4 Landdistriktsudvalg er allerede i fuld gang. D. 13. maj i år blev landets første blafferstoppested på en uddannelsesinstitution sat op på Næstved Gymnasium. Nu er vi ved, i samarbejde med de lokale borgere, at finde ud af hvilke landsbyer i omegnen af Næstved, der skal have blafferstoppesteder, og hvor de skal stå. Samtidig med denne udvælgelse skal de seje unge fra Næstved Ungdomsskoles JB10 designe de Kør-Mæ-Bænke, der skal stå ved stoppestederne, og Næstved Sociale Virksomhed står for produktionen af bænkene, som udelukkende sker med genbrugs- og affaldstræ.
Dermed bliver hele projektet drevet af både lokale kræfter og lokale materialer.

Disse projekter er det næste skridt på vores rejse mod at få sat blafferstoppesteder op i hele landet. Vi har med støtten fra MOVIAs pulje fået nogle ordentlige sko på og traver raskt derudaf, men der er stadig lang vej igen.

Vær med

Hvis du vil være med til at udbrede blafferinfrastrukturen i Danmark, er der flere ting du kan gøre:

  • Hvis du kender de fire blafferstoppesteder, der allerede står i København, så kan du gå ind her og udfylde et spørgeskema om dem, så de og alle fremtidens stoppesteder kan blive endnu bedre.
  • Hvis du bor i Næstved Kommune, kan du følge med i projektet her og komme og give dine inputs til de næste møder, vi holder sammen med forskellige lokaludvalg. Vi skriver inde på Næstveds side på Blaffernationen.dk, hvor de bliver afholdt. Workshop # 2 er den 23. september og workshop # 3 er den 30. oktober. Desuden er der workshop på Næstved Gymnasium den 22. oktober og på JB10 – Næstved Ungdomsskole den 18. september.
  • Hvis du hverken er fra Næstved, Skanderborg, Roskilde eller København, så kan du sige til dine lokale politikere, at I også skal have blafferstoppesteder i jeres by, lokalområde, gymnasium, eller hvor det nu giver mening.

Lad os sammen opbygge en inkluderende og tillidsopbyggende infrastruktur, så vi kan gøre fremtidens transport en smule mere bæredygtig – både socialt, økonomisk og klimamæssigt.

Blafferstoppestederne kommer til Næstved.
, ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *