Danmark har fået sig en ny vejtavle: Skiltet ‘Blafferstoppested’ er nu officielt godkendt af Vejdirektoratet


Skrevet af Carsten Theede fra Blaffernationen

Vejdirektoratet godkender vejtavlen ‘Blafferstoppested’

Både politi, kommuner og nu Vejdirektoratet har godkendt tavlen med ordlyden ‘Blafferstoppested’. Det vil sige, at tavlen nu er at finde i Danmarks officielle kartotek over vejtavler og skilte – nemlig bekendtgørelsen for vejafmærkning. Det er en meget stor dag for Blaffernationen, og vi er grundlæggende oppe at køre. Danmark har fået sig et officielt skilt, som alle kommuner kan tage i brug. Håbet har helt fra starten af været, at officielle blafferstoppesteder kan bidrage til at udbrede og understøtte en mere bæredygtige mobilitet, transport og turisme samt legitimere den spontane samkørsel, som blafferi er. Blaffernationens håb er, at vejtavlerne og den deraffølgende praksis kan skabe mere sammenhængskraft, mod og tillid i Danmark, når høj og lav mødes i bilkabinen til en sludder om let og tungt.

Den officielle godkendelse fra centrale instanser som Vejdirektoratet, Politiet og de mange forskellige kommuner og partnere er en meget stærk blåstempling af blafferpraksissen som seriøst supplement til de mange andre bæredygtige transportformer. Og så er det jo vildt fedt, at Danmark gennem blafferstoppestederne får steder, som er skabt til at facilitere nysgerrige møder og samtaler mellem fremmede mennesker.

Lidt historie: Over 6 års arbejde kulminerer i en 30 x 70 cm vejtavle

Blaffernationen tog første gang kontakt til Københavns Kommune i september 2016 med et ønske om at starte et projekt med formålet om at få officielle blafferstoppesteder op i hovedstaden. Det endte med et samskabelsesprojekt, hvor vi involverede blaffere, kommunefolk, jurister, byplanlæggere, skilteteknikere og generelt alle med interesse for feltet. Vi afholdte en åben workshop, hvor oplagte placeringer blev udforsket, drøftet og udvalgt. På workshoppen foregik den granskning digitalt via Google Street View og andre navigationstjenester, og efterfølgende besigtigede vi placeringerne fysisk ved at tage rundt og vurdere dem enkeltvis. Der var et udvalg på 5 steder, som vi efterprøvede ved Politiet, hvorefter Blaffernationen i partnerskab med Københavns Kommune indsendte en officiel ansøgning hos Vejdirektoratet, som er standardprocedure, når nye skilte efterprøves. Det resulterede i, at Vejdirektoratet den 11. september 2017 gav tilladelse til en forsøgsordning med anvendelse af et skilt med teksten ‘Blafferstoppested’ 4 relevante steder i forskellige retninger ud af København. I juni 2018 blev de 4 blafferstoppesteder indviet i København, og det er den proces der har fået sin afslutning nu her og officielt pr 1. januar 2022, hvor den nye vejafmærkning (‘Blafferstoppested’) kom med i den officielle bekendtgørelse. DR var forbi i juni 2018, hvor denne reportage blevet lavet, da vejtavlerne blev opsat for første gang (tekst fortsætter under indslaget):

Lidt om formål og baggrund

Der er trængsel og kø på vejene i København og i myldretiden i særdeleshed. Der er i gennemsnit 1,31 personer i bilerne i Danmark, så der er et enormt potentiale for mere samkørsel i Danmark, hvor tillid er stærk valuta. På vej til arbejde er der 1,05 person i gennemsnit og 1,69 på vej til uddannelse.

Rapporten ’Kør Sammen, Kør Smart’ konkluderer, at for at samkørsel skal virke, skal der 1) etableres synlig infrastruktur – deciderede samkørselssteder eller såkaldte ’matchpoints’ for bilister og borgere og 2), at de fysiske steder skal understøttes af en markedsførings- og udbredelsesindsats.

På den baggrund igangsatte Blaffernationen og Sharing Copenhagen i Københavns Kommune projektet, hvor der er afprøvet 4 blafferstoppesteder i København med henblik på øget samkørsel og blafferi med de klimamæssige, sociale og tillidsopbyggende effekter, det kan medføre.

Via permanent skiltning (de officielle blafferstoppesteder) har det tilmed været et fokus at skabe både mere sikre forhold for de blaffere, som før kunne stå lidt tilfældige steder i vejkanten og de bilister, der samler dem op. Dermed ville den eksisterende trafik ikke blive unødigt forstyrret af opbremsninger, som det førhen kunne var tilfældet i Københavns tætte trafik i myldretiden.

De fire blafferstoppesteder findes på Fisketorvet, Folehaven, Hareskovvej og Roskildevej. Find de konkret placeringer på siden om blafferstoppesteder, hvor der også er info om andre kommuneprojekter.

Sidenhen har vi erfaret og efterprøvet potentialerne i især landdistrikter og testet i landsbyer og er i skrivende stund ved at skabe forskellige grønne laboratorier rundt omkring i Danmark, som arbejder med grøn mobilitet bredt og den spontane samkørsel specifikt. Her tester vi blandt andet også blafferstoppestederne i en klimavenlig turismekontekst, da tomlen er en både CO2-neutral og ikke mindst oplevelsesrig måde at udforske Danmark på. Se mere her om de forskellige events.

Flere blafferstoppesteder er på vej

Der er også kommet officielle blafferstoppesteder op i Næstved og Skanderborg Kommune og i Roskilde Kommune er de vej. I de 3 kommuner bliver skiltene officielt fejret og indviet her i løbet af foråret 2022. Find info om de aktuelle events under ‘‘Nyheder‘ her på siden, og kontakt os endelig, hvis du i din kommune, landsby eller organisation er interesseret i at høre mere om, hvordan Blaffernationen via et partnerskab kan hjælpe med etablering og udrulning af officielle blafferstoppesteder.

Begge vejafmærkningsbekendtgørelser er officielt trådt i kraft pr. 1. januar 2022. Til de ekstra nysgerrige kan der findes mere info på www.retsinformation.dk om alt det tekniske:

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Super mange tak til alle, der har været med i processen. Tak til blaffere og bilister og de mange interesserede kommuner og partnere, og ikke mindst mange tak for det gode samarbejde til Københavns Kommune, Politiet og Vejdirektoratet.

Her er en reportage som TV2 Lorry lavede ifm. etableringen af de 4 blafferstoppesteder i København i juni 2018:

,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *