Gymnasieelever blaffer landeveje i Vestjylland

Blaffernationen var forbi Gymnasiet HTX Skjern, hvor eleverne havde emneuge om FNs Verdensmål, grønt iværksætteri og innovation. De skulle afprøve en bæredygtig rejse- og transportform i praksis og berette fra deres oplevelse. Det kom der nedenstående fine film ud af. De skulle reflektere over vores transportvaner? Kunne vi komme mere bæredygtige måder til skole? Og hvordan foregår det lidt længere ude i Danmarks landdistrikter og kan blafferi være hurtigere end det offentlige transportsystem?
Inspirationsforedraget handlede om tillid, nysgerrighed, mod og ressourcebevidsthed generelt. Overordnet om grøn mobilitet, bæredygtig turisme og klimaaktivisme på lavpraktisk plan: Hvordan kan vi hver især undersøge hverdagen og blive bevidst om vores vaner, og dernæst hvordan vi kan gøre vores vaner grønnere både på individniveau og samfundsplan.

Her er elevernes videoer fra deres allerførste blafferture