Blaffernationen vil udbrede og understøtte blafferi og blafferkulturen i Danmark.

Blaffernationen vil styrke sammenhængskraften, fællesskabet og tilliden til hinanden i Danmark ved at få flere til at blaffe og flere bilister til at samle blaffere op. Vi vil skabe bedre rammer for gode spontane oplevelser på landevejene og motorvejene i hele landet. Ved at få flere til at blaffe og flere bilister til at samle blaffere op øges vores kendskab til hinanden. Vi deler historier, vi lytter til hinanden, vi nedbryder fordomme og bruger samtidig ressourcerne bedre ved at fylde bilerne op.

Blaffernationen understøtter og udvikler blafferprojekter i Danmark, og er et samlingssted for de mange positive oplevelser og historier fra landevejene. Vi holder foredrag og underviser. Vi laver oplysningskampagner og bygger blafferstoppesteder over hele landet.

  • MILJØ

    I størstedelen af bilerne sidder der kun én person. Det vil være en meget bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer at fylde bilerne. Desuden er trængslen i trafikken alarmerende både med fyldte DSB-toge og myldretidskøer på motorvejene.

  • TILLID

    Ifølge nogen Danmarks største råstof/ressource og fundamentet for velfærdsstaten. Tilliden bliver styrket i mødet med hinanden på tværs af kulturelle, sociale og økonomiske skel. Ved at blaffe og tage blaffere op nedbryder vi fordomme om hinanden og lærer hinandens forskelligheder at kende. Hvor møder vi ellers mennesker, som er anderledes end os selv, og som vi ellers ikke ville have mødt? Ny rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter konkluderer fx, at ghettoisering foregår i alle samfundslag. Vi bosætter os tæt på folk, der ligner os selv.

  • EVENTYRLYST

    Eventyrlysten er iboende blafferiet. Vi er på eventyr, når vi tager ud at blaffe. Vi kommer på eventyr, når vi samler blaffere op. Denne eventyrlyst gør både tilværelsen sjovere og mere meningsfuld. Den vil vi gerne styrke i Blaffernationen.

FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Blaffernationen arbejder for en bæredygtig udvikling af vores fælles globale fremtid ved at kæmpe for nedenstående 4 udvalgte og for Blaffernationen relevante mål. Klik på teksten for uddybning.
Blaffernationen samarbejder også med Verdens Bedste Nyheder i arbejdet med FNs Verdensmål og med at dele de gode fortællinger fra verden og vejkantsdanmark.